ಟ್ರಸ್ಟ್

ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಸಮಾಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ 1974 ರಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೊಂದಣಿಯಾದಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

1

ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ್ ಭೀಮನಗೌಡ

ತಂದೆ: ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

2

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗೌಡ

ತಂದೆ: ಪಂಪನಗೌಡ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಖಜಾಂಚಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

3

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ

ತಂದೆ: ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

4

ಶ್ರೀ.ಊಳುರು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ: ನಾಗಪ್ಪ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

5

ಶ್ರೀ.ಮೇಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ: ಸಿದ್ದಪ್ಪ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

6

ಶ್ರೀ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ತಂದೆ: ಪಂಪನಗೌಡ

ಜೋಳದರಾಶಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

7

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಜಿ.ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದೆ:ಕಟ್ಟೆಗೌಡ

ಕಾರೇಕಲ್ಲು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

8

ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಬುಷ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಆದೋನಿ(a.p)

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

9

ಶ್ರೀ.ಎ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ

ತಂದೆ: ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

ತದನಂತರ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಪಿ.ಬಸವನಗೌಡ್ರು, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ.ವೈ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಗೌಡ್ರು, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗು ಶ್ರೀ. ಮೋಕ ಎರ್ರೆಪ್ಪ ,ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ , ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗಪ್ಪ, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ , ಶ್ರೀ. ಮೇಟಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ,ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಚೆನ್ನವೀರನಗೌಡ, ಜೋಳದರಾಶಿ, ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಪಂಪನಗೌಡ, ಜೋಳದರಾಶಿ, ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ, ಕಲ್ಲುಕಂಬ, ಶ್ರೀ.ಐ.ಬಸವರಾಜ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶ್ರೀ.ಲಿಂಗನಗೌಡ, ವಣೇನೂರು, ಶ್ರೀ. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲುಬಾವಿ, ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ, ರಾರಾವಿ, ಶ್ರೀ. ವೀರನಗೌಡ, ಉರವಕೊಂಡ , ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರು ಟ್ರಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್. ಬಾಳನಗೌಡ.

ತಂದೆ: ಹೆಚ್.ವಿ. ಕರಿಬಸವನಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

2

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಡಿ.ರುದ್ರಣ್ಣ ತಂದೆ:ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಖಜಾಂಚಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

3

ಶ್ರೀ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ತಂದೆ: ಪಾಟೀಲ್ ಭೀಮನಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

4

ಶ್ರೀ.ಉಳ್ಳೂರು. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ: ನಾಗಪ್ಪ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

5

ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಕರಿಬಸವನಗೌಡ.

ತಂದೆ: ಪಂಪನಗೌಡ

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

6

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ

ತಂದೆ: ಮಲ್ಲನಗೌಡ

ಕಲ್ಲುಕಂಬ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

7

ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ: ದೊಡ್ಡನಗೌಡ

ಜೋಳದರಾಶಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

8

ಶ್ರೀ.ಭೀಮನಗೌಡ ತಂದೆ: ಲಿಂಗನಗೌಡ

ಕಗ್ಗಲ್ಲು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

9

ಶ್ರೀ.ಯು.ಬಸವರಾಜ, ತಂದೆ: ಶಿವಕುಮಾರ ಗೌಡ ವಕೀಲರು

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಚೆನ್ನಪ್ಪ , ತಂದೆ: ಮಹಾನಂದಪ್ಪ, ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ , ಶ್ರೀ,ಕೆ.ಜಂಬುನಾಥ, ತಂದೆ: ಬಸಣ್ಣ ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, ಇವರು ಕಟ್ಟಡ, ಕಮಿಟಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯೂಸ್ & ಇವೆಂಟ್ಸ್

ಪವಾಡಗಳು

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಗೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರುವ ಮುಂಚಿನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ, ಬೆಳಗುಪ್ಪೆ, ಮುಷ್ಟೂರು, ಉರವಕೊಂಡ, ವೆಲುಗೊಂಡೆ, ಚೀಕಲಗುರಿಕಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ

ಉದಯ 6 AM to 8 AM
ಸ೦ಜೆ 6 PM to 8 PM

ಫೋಟೋಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ

ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಸಮಾಧಿ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ – 583111

ಬಳ್ಳಾರಿ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ)

   
08392-295401, 94804 75401
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.