ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು

ಕೃತಿ ಕರ್ತರು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ

1

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಎರ್ರಿತಾತ

ಕೆ.ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜೋಳದರಾಶಿ

ಐ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ತಾತನ ಗೀತಾಂಜಲಿ

ಕೆ.ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜೋಳದರಾಶಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳ
ಜೀವಸಮಾಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

3

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿವಮಯ
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು
ತಿಕ್ಕಯ್ಯವಧೂತ ವಿರಚಿತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಕೆ.ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜೋಳದರಾಶಿ

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳ
ಜೀವಸಮಾಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

4

ಶ್ರೀ.ಶಿವಯೋಗಿ ಎರ್ರಿತಾತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ
ತ್ರಿಶತಿ ನಾಮಾವಳಿ (ಅರ್ಥಸಹಿತ)

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಜಿ.ನಂಜುಡಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವಸಮಾಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

5

Shri yerriswamy, saint of
chellagurki

sri.b.channabasappa

ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳ
ಜೀವಸಮಾಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ

ನ್ಯೂಸ್ & ಇವೆಂಟ್ಸ್

ಪವಾಡಗಳು

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿಗೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರುವ ಮುಂಚಿನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ, ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ, ಬೆಳಗುಪ್ಪೆ, ಮುಷ್ಟೂರು, ಉರವಕೊಂಡ, ವೆಲುಗೊಂಡೆ, ಚೀಕಲಗುರಿಕಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ

ಉದಯ 6 AM to 8 AM
ಸ೦ಜೆ 6 PM to 8 PM

ಫೋಟೋಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ

ಶ್ರೀ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಸಮಾಧಿ,

ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ – 583111

ಬಳ್ಳಾರಿ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ)

   
08392-295401, 94804 75401
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.